For private klienter er målgruppe for psykologsamtaler almindelige livsrelaterede problemstillinger, som kriser, lavt selvværd, parproblemer etc. - eller følgende psykiske lidelser: Depression: Konstant nedtrykthed, manglende lyst og energi, tab af interesser, dalende selvtillid, skyldfølelse, dårlig nattesøvn, træt af livet; for blot at nævne de væsentligste symptomer.

Angst og fobier: Der kan være tale om socialangst, generaliseret angst (man ved egentlig ikke hvad man er bange for), panikangst eller afgrænsede fobier mod edderkobber, flyskræk, mindre rum mm

Stress: Uoverkommelighedsfølelse, rastløshed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, manglende evne til at slappe af, en oplevelse af ikke at kunne leve op til omgivelsernes krav som f.eks. arbejdspladsen. Tvangstanker eller tvangshandlinger, præget af ritualer, der virker hindrende i udførelse af hverdagens aktiviteter.