Stressvejleder fra Center for Stress (2007/2008)

Udredning og identifikation af ydre og indre stresspåvirkninger

Redskaber til stresshåndtering både kognitive, adfærdsrelaterede og mindfulness/afspændingsøvelser

Fastholdelse i stressreducerende tiltag i hverdagen, samt fokus på forebyggelse mod tilbagefald

 

Supplerende kursus: GrowPeople/cand.psyk.Pernille Rasmussen

Forskningsbaseret behandling af stressramte (2014)