Hvad er kognitiv terapi?

Denne terapiform tager udgangspunkt i personers ofte uhensigtsmæssige måde at forholde sig til virkeligheden på, der gør det vanskeligt, at tackle problematiske forhold i livet. Personen føler sig typisk fastlåst og uden synlig udvej. En negativ og uhensigtsmæssig tankegang påvirker følelser, adfærd og krop og skaber psykisk ubalance. I terapien arbejdes med konkrete redskaber og færdigheder klienten gradvist tilegner sig. Gennem f.eks. hjemmeopgaver, som bl.a. består i at udfylde skemaer, registrere tidspunkter og risikosituationer resulterende i øget psykisk ubalance samt adfærdstræning i hverdagen. Klienten arbejder aktivt med i at opnå symptomlindring og tilegner sig ofte vedvarende kompetencer, der er gavnlige i mange livssituationer.Terapien er baseret på klinisk dokumenteret effekt vedr. bl.a. depressions- og angstbehandling, OCD m.m.