foto

Cand. Psyk. Marion Bergmaier Larsen

 

Medlem af dansk psykologforening
Autoriseret  af psykolognævnet
Tilsluttet Sygesikringen
Akkrediteret af IKAS

 

 Min kliniske baggrund før etablering af egen praksis, er mange års erfaring med ambulante psykiatriske patienter. Her er det især depressioner, men også mange andre psykiske lidelser jeg har beskæftiget mig med. Angst, udbrændthed, tab af pårørende, brud i parforholdet og andre rystende begivenheder, kan opleves som uoverkommelige problemer, der fører til alvorlig psykisk ubalance.

Jeg arbejder terapeutisk efter moderne, forskningsbaserede behandlingsprincipper med det mål, at opnå hurtig og vedvarende symptomlindring. I terapien fokuserer jeg altid på det enkelte menneskes aktuelle tilstand. Psykiske problemer og håndtering af disse er afhængige af personens ressourcer, livsomstændigheder, lidelsens karakter og den subjektive oplevelse af situationen. I terapien formidles redskaber, som sigter mod at klienten bliver selvhjulpen. Udgangspunktet for behandlingen er, hurtigst muligt at etablere en god kontakt til klienten præget af gensidig tillid. Tavshedspligt er rammen for den diskretion, der er nødvendig for en tryg atmosfære.